Nieuw MR lid oudergeleding

Op 12 maart jl hebben Gerard Wouters (voorzitter MR) en juf Ingrid (personeelsgeleding) de stembiljetten geteld. Er zijn 48 stembiljetten uitgegeven en er zijn 27 biljetten ingeleverd. Er waren 14 stemmen voor Anne de Haart-Grob en 12 stemmen voor Alexander Vercoelen. Een stem was ongeldig ivm een dubbel uitgebrachte stem. Uit deze telling is gebleken, dat Anne de Haart-Grob de verkiezing heeft gewonnen. Zij zal in onze eerstvolgende vergadering als nieuw ouderlid worden geïnstalleerd. Welkom bij onze MR Anne!

Mochten er twijfels zijn over de telling van de stemmen, dan kunnen jullie contact opnemen met ons secretariaat op het mailadres: mrstandreas@skozok.nl

Terug naar overzicht