Sökkel

  • Sökkel

Sinds 14 dagen staat de sökkel in onze hal. De sökkel is een kunstwerk van studio Rocco en heeft als doel het creatieve denken te ontwikkelen. Verder kan de sökkel ingezet worden voor verschillende lessen in ons onderwijs. Zoals taal, geschiedenis, drama en beeldende vorming. Het is dan ook de bedoeling dat we er allemaal mee aan de slag gaan. De voorwerpen in de sökkel zullen om de aantal weken veranderen zodat de kinderen geprikkeld blijven om na te denken over de voorwerpen. Voordat we de voorwerpen wisselen, maken we bekend wat het ding echt is. Misschien hebben jullie de sökkel al gezien, maar je mag altijd een kijkje komen nemen!

Terug naar het overzicht

Opening schooljaar

Opening schooljaar

Opening schooljaar "Welkom aan boord" stond met grote ...

Fijne vakantie!

Fijne vakantie!

We hebben een bijzonder schooljaar afgesloten.

Heerlijk creatief!

Heerlijk creatief!

Heerlijk creatief!