Kwaliteitsondersteuning

Waar de meeste basisscholen in Nederland werken met intern begeleiders (leerkrachten die als extra taak collega’s begeleiden), werken wij met kwaliteitsondersteuners; binnen de organisatie ook wel KO'ers genoemd. Zij helpen mee de kwaliteitszorg voor onze leerlingen te optimaliseren en coachen de leerkrachten in het vergroten van hun bekwaamheden.

Kwaliteitsondersteuner is binnen onze organisatie een volwaardige functie. Hierdoor kunnen zij zich volledig focussen op de kwaliteit van het onderwijs en hun expertise optimaal inzetten. De kwaliteitsondersteuner is de positieve tegenkracht in een cluster voor de directeur en zijn of haar team(s).

De kwaliteitsondersteuners zijn op twee of meer scholen werkzaam en werken SKOzoK-breed intensief samen. Hierdoor vormen zij een schakel tussen de collega-scholen en wordt specialistische kennis en ervaring met elkaar gedeeld. Op deze wijze waarborgen en verbeteren we de kwaliteit van onze scholen.