Onderwijs op maat

Niet elk kind leert even makkelijk. Als uw kind daarvoor speciale ondersteuning nodig heeft, kijken we samen naar een passend aanbod voor uw kind en zorgen we dat uw kind dat ook krijgt. Ieder kind heeft immers recht op passend onderwijs.

Wij doen dit niet alleen. Sinds augustus 2014 is de nieuwe Wet Passend Onderwijs van kracht. Dit betekent dat scholen binnen een bepaalde regio, met zowel regulier als speciaal onderwijs, samen moeten zorgdragen voor een passend onderwijsaanbod voor alle leerlingen.

In het kader van deze wettelijke verplichting is binnen onze regio het samenwerkingsverband  ‘Passend Onderwijs’ opgericht. Hierin werken de schoolbesturen van basisscholen in de gemeenten Bergeijk, Bladel, Cranendonck, Eersel, Heeze- Leende, Oirschot, Reusel-De Mierden, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre samen met de scholen voor speciaal onderwijs in de regio.

Door deze samenwerking kunnen we de verschillende specialismen van de scholen in de omgeving maximaal benutten om maatwerk mogelijk te maken voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.