Opvangmogelijkheden

Op deze pagina kun je kort aangeven wat de school voor soort (buitenschooolse) opvangsmogelijkheden biedt. Denk aan VSO, TSO en BSO, maar ook aan het kinderdagverblijf. Vertel eventueel ook aan wie de opvang is uitbesteed (evt. met link naar site aanbieder). Onder de pagina's onder 'onze school' plaats je alleen zeer algemene informatie, dus niet veel meer dan dat de school service x aanbiedt, wat dit globaal inhoudt en eventueel in samnewerking met welke organisatie.
Ga hier dus nog niet in op specifieke zaken zoals aanmeldingen voor een kennismakingsgesprek, inschrijfformulieren, tarieven e.d. Dit komt pas op de informatieve pagina aan de orde (onder het hoofdmenu-item 'Voor ouders).
Hier kun je - eventueel in overleg met de aanbieder - de nodige praktische informatie plaatsen voor de ouder die bijvoorbeeld interesse heeft in de opvangmogelijkheden en ook praktische informatie voor ouders die reeds kinderen op de opvang hebben zitten. In sommige gevallen kan (na een korte introductie) ook alleen een link naar de informatiepagina van de aanbieder volstaan. Houd het in elk geval zo kort en krachtig mogelijk.

Zijn ouders op zoek naar deze praktische informatie? Via interactieblokken kun je eenvoudig verwijzen naar de pagina's van de VSO, TSO, BSO en/of kinderopvang onder het hoofdmenu-item 'Voor ouders'. Hieronder twee voorbeelden van deze interactieblokken:

Meer informatie over de VSO, TSO of BSO vindt u onder Voor Ouders.
Meer informatie over het kinderdagverblijf?