Alle praktische zaken op een rij!

In het menu hiernaast vindt u handige en belangrijke informatie wanneer uw kind(eren) reeds op onze school zitten of wanneer u uw kind(eren) wilt inschrijven.

Hoe houden we u bijvoorbeeld op de hoogte van de activiteiten op school en van de vorderingen van uw kind? 
Ook treft u hier de jaarkalender, de schoolgids, maakt u kennis met de medezeggenschapsraad en nog veel meer.
Kortom: u vindt hier alle praktische zaken op een rij!

 

Inloggen mijn kind(eren)

Altijd up-to-date!

Altijd up-to-date!

Altijd up-to-date via SKOZapp of het online ouderportaal