De leerlingenraad van St. Andreas

Op 14 oktober is op St. Andreas een leerlingenraad samengesteld.
Van groep 5 zijn Jesse Vos en Mila Horstenbach in de leerlingenraad gekomen. Vanuit groep 6 zijn dat Lorena Rodriguez en Mika v. d. Wal. Luc v.d. Pasch en Ricardo Vaes vertegenwoordigen groep 7 en namens groep 8 zijn Joris Hermsen en Lucas van Haperen gekozen.
Joris is voorzitter geworden en Luc de secretaris. We hebben de eerste vergadering vooral gesproken over wat een leerlingenraad is en wat er dan van je verwacht wordt.
De eerste agendapunten voor de nieuwe vergadering zijn al opgesteld.
Deze worden de volgende keer (23 november) besproken en eventueel aangevuld vanuit de groepen.
De leerlingenraadsleden gaan zelf op zoek naar oplossingen en antwoorden. Het verslag van de vergadering gaat naar alle groepen en komt op het informatiebord in de hal te hangen en is dus door iedereen in te zien.