Ouderraad

Onze school heeft een oudervereniging. Alle ouders zijn in principe (passief) lid van de oudervereniging.
De Ouderraad (OR) is een afvaardiging van de (passieve) leden van de vereniging.  De OR kent een 3 koppig bestuur, een aantal actieve leden en is aangevuld met een tweetal leerkrachten om de afstemming tussen de OR en de school zo goed mogelijk te laten verlopen.
De statuten en het huishoudelijk reglement van de oudervereniging zijn ter inzage op school aanwezig en zijn op te vragen bij de secretaris van de oudervereniging. De OR stelt zich ten doel de school te ondersteunen bij de vele niet-onderwijs gebonden activiteiten die de school ontplooit. De OR stelt zich ten doel in overleg met de school te zorgen voor een plezierig verblijf voor alle leerlingen en alle geledingen van school. 
Verdere informatie vindt u in de Schoolgids .

Contactgegevens OR:
Per mail: ouderraad-sintandreasschool@hotmail.com
Of schiet ons even aan op het schoolplein.