Ouderraad

Onze school heeft een oudervereniging (OV.). Alle ouders zijn in principe lid van de oudervereniging. Het bestuur van de oudervereniging wordt gevormd door de Ouderraad (OR.) Deze wordt gevormd door een afvaardiging van leden van de vereniging: de klassenouders en het dagelijks bestuur. De statuten en het huishoudelijk reglement van de oudervereniging zijn ter inzage op school aanwezig en zijn op te vragen bij de secretaris van de OV. De ouderraad stelt zich ten doel de school te ondersteunen bij de vele activiteiten die de school ontplooit. De OR. stelt zich tevens ten doel in overleg met de school zaken uit te voeren, die voor alle leerlingen en alle geledingen van school een plezierig en leerzaam verblijf en schoolloopbaan bevorderen. 
Verdere informatie vindt u in de Schoolgids (H 8.3)