Ouderraad

Onze school heeft een oudervereniging.
Alle ouders zijn in principe (passief) lid van de oudervereniging. De ouderraad (OR) is een afvaardiging van de (passieve) leden van de vereniging. De OR kent een 3-koppig bestuur en een aantal actieve leden.  
De statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging zijn ter inzage op school aanwezig. Ze zijn op te vragen bij de secretaris.

De OR stelt zich te doel:

  • de school te ondersteunen bij de vele niet-onderwijs gebonden activiteiten die de school ontplooit;
  • in overleg met de school te zorgen voor een plezierig verblijf voor alle leerlingen en de andere geledingen van de school.

Verdere informatie vindt u in de Schoolgids (H 7.1.1)/Schoolkalender

OR- leden
Michaela Fransen (voorzitter), Anke Richter (secretaris), Marsha van Eekelen (penningmeester), Maartje Huybers, Lotte Straatmijer, Dennis van Eerd, Katja van Bommel, Franco Sengers en Roberto Vaes.
De teamleden sluiten om beurten aan bij de vergaderingen van de OR.

Contactgegevens OR:
Per mail: ouderraad-sintandreasschool@hotmail.com
Of schiet ons even aan op het schoolplein.